บริษัท เทพประทานการแร่ จำกัด

บริษัทเทพประทานการแร่จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2515 โดยเป็นผู้บุกเบิกการหาแหล่งแร่ในประเทศไทยเพื่อรองรับความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตแก้วกระจกและเซรามิกส์ทั้งในและต่างประเทศ ด้วยประสิทธิภาพและความทุ่มเทของวิศวกรชั้นนำในการสำรวจแหล่งแร่ที่มีคุณภาพตลอดจนออกแบบกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน บริษัทฯจึงเติบโตเป็นผู้นำตลาดในการผลิตและจำหน่ายแร่โพแทสเซียมเฟลด์สปาร์, แร่โซเดียมเฟลด์สปาร์,แร่โดโลไมท์, แร่โดโลไมท์เหล็กต่ำและทรายแก้วในปัจจุบัน
 
จุดเด่นของบริษัทฯ คือ บริษัทฯได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งเป็นผลมาจากการที่บริษัทฯใส่ใจในการลดปัจจัยความเสี่ยงให้กับสายการผลิตของลูกค้า ทำให้ลูกค้าสามารถมั่นใจเกี่ยวกับ
 
 1. Consistent Quality of Product หรือ คุณภาพที่ได้มาตรฐานและมั่นคง ซึ่งเป็นผลจากประสบการณ์และความชำนาญของวิศวกร ประกอบกับการควบคุมคุณภาพอย่างใกล้ชิดในทุกขั้นตอนการผลิต ตั้งแต่จุดเริ่มต้นในเหมือง มาจนถึงโรงงานบดแร่ ตลอดจนการตรวจสอบคุณภาพแร่ในห้องทดลองก่อนส่งถึงมือลูกค้า
 2. Stable Supply หรือ ความสามารถในการส่งมอบแร่ได้อย่างต่อเนื่องตามความต้องการของลูกค้าโดยไม่ทำให้สายการผลิตของลูกค้าหยุดชะงัก เนื่องจากบริษัทฯได้ลงทุนเก็บสำรองแร่ไว้จำนวนมากเพื่อตอบสนองลูกค้าได้แม้ในกรณีฉุกเฉิน 
 
แหล่งวัตถุดิบ
 1. แหล่งแร่ ตำบล บ้านคา จังหวัด ราชบุรี
 2. แหล่งแร่ ตำบล ปากแพรก จังหวัด กาญจนบุรี
 3. แหล่งแร่ วังประจบ,วังจันทร์,โปรงแดง,น้ำรึม,ทุ่งกระเชาะ จังหวัด ตาก
 4. แหล่งทราย ตำบล ตะโก จังหวัด ชุมพร
 5. แหล่งทราย ตำบล ปากแพรก จังหวัด สุราษฎร์ธานี

 

ที่ตั้งโรงงานผลิตและบดแร่
 1. โรงงาน  จังหวัดนครปฐม: ตั้งอยู่ที่ 197ถนนเพชรเกษม ตำบลพระประโทน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เริ่มดำเนินงาน พ.ศ. 2515 ผลิตและจำหน่ายแร่ โพแทสเซียมเฟลด์สปาร์,แร่โซเดียมเฟลด์สปาร์บดละเอียด แผนที่
 2. โรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี: ตั้งอยู่ที่ 70 หมู่ 2ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรีเริ่มดำเนินงาน พ.ศ. 2534 ผลิตและจำหน่ายแร่โดโลไมท์ก้อน และบดละเอียด แผนที่ 
 3. โรงงานจังหวัดตาก: ตั้งอยู่ที่  6ตำบลวังประจบ อำเภอเมือง จังหวัดตากเริ่มดำเนินงาน พ.ศ. 2522ตามมาตรฐาน ISO 9001-2000 ผลิตและจำหน่ายแร่ โซเดียมเฟลด์สปาร์บดและเกล็ด แผนที่ 
 4. โรงงาน จังหวัดราชบุรี: ตั้งอยู่ที่ 46/1หมู่ 7ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรีเริ่มดำเนินงาน พ.ศ. 2549 ผลิตและจำหน่ายแร่ โซเดียมเฟลด์สปาร์บด,เกล็ด แผนที่