บริษัท อรรฐนีอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บริษัท อรรฐนีอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ.2527 ผลิตแร่เฟล์ดสปาร์และแร่ควอตซ์ โดยเป็นรายแรกของประเทศไทยที่ใช้กระบวนการลอยแร่เพื่อให้ได้แร่เฟล์ดสปาร์และแร่ควอตซ์ ที่บริสุทธิ์สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมเซรามิกส์ แก้วและกระจก ด้วยความมุ่งมั่นในการที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเทียบเท่าต่างประเทศ ทำให้บริษัทฯพัฒนากระบวนการผลิตให้ได้ระดับมาตรฐานสากล จนได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001:2008
 
ในปัจจุบันบริษัทฯผลิตแร่เฟล์ดสปาร์ปีละกว่า 10,000 ตัน และมีแหล่งแร่สำหรับป้อนวัตถุดิบให้โรงงานลอยแร่ของบริษัทฯ จำนวน 3 แปลงซึ่งมีปริมาณสำรองมากพอที่จะป้อนโรงงานได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีการสำรวจหาแหล่งแร่สำรอง จนสามารถเป็นผู้นำในด้านการลอยแร่ของประเทศไทย
 
นอกเหนือจากการพัฒนาคุณภาพสินค้า บริษัทฯยังมุ่งเน้นเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ดังนั้นทางบริษัทฯ จึงได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆมากมายที่เป็นการคืนกำไรสู่สังคมอย่างสม่ำเสมอ เช่นสร้างฝายเก็บน้ำให้ชาวบ้านที่ ต.ทุ่งกระเซาะ, มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนใน จ.ตากที่มีผลการเรียนดีเด่นแต่ยากไร้, ปลูกป่าทดแทน และสร้างงานให้ชาวบ้านภายในชุมชน จนกระทั่ง พ.ศ. 2555 บริษัทฯ ได้รับรางวัลเหมืองแร่สีเขียว และรางวัลสถานประกอบการที่มีมาตรฐานสากลว่าด้วย ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR-DPIM) จากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
 
จุดเด่นของบริษัทฯ
  1. High Purity หรือ แร่ที่มีความบริสุทธิ์สูง กรรมวิธีแต่งแร่ของบริษัทฯ นั้นใช้กรรมวิธีที่เรียกว่าการลอยแร่ คือการใช้สารเคมี คัดแยกแร่ที่ปนเปื้อนต่างๆออกไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งกรรมวิธีนี้จะทำให้ได้แร่เฟล์ดสปาร์และแร่ควอตซ์ที่มีความบริสุทธิ์สูงกว่าวิธีบดแร่ทั่วไป
  2. Stable Supply หรือ ความสามารถในการส่งมอบแร่ได้อย่างต่อเนื่องตามความต้องการของลูกค้า โดยที่บริษัทฯได้ลงทุนเก็บสำรองแร่ไว้จำนวนมากเพื่อส่งให้ลูกค้าได้แม้ในกรณีฉุกเฉิน