เกี่ยวกับเรา

เว้งกรุ๊ป คือกลุ่มธุรกิจผู้บุกเบิกการหาแหล่งแร่ในประเทศไทย และเป็นผู้นำตลาดด้านการขายและการให้บริการแบบครบวงจรแก่อุตสาหกรรมแก้ว, กระจก, และเซรามิกส์ โดยผลิตและจำหน่ายวัตถุดิบที่เป็นหัวใจในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมดังกล่าว ได้แก่ แร่เฟลด์สปาร์, แร่โดโลไมท์, โซดาแอช, ควอตซ์, และทรายแก้ว ซึ่งปัจจุบันมียอดขายเฉลี่ย 0.7 ล้านเมตริกตันต่อปี เว้งกรุ๊ปมีเหมืองและโรงงานแต่งแร่, โรงงานลอยแร่ และโรงล้างทราย กระจายอยู่ในหลายจังหวัดของประเทศไทย นอกจากนี้ยังเป็นผู้นำเข้าหลักของ ANSAC (ผู้ส่งออกโซดาแอชที่ใหญ่ที่สุดของโลก) อีกด้วย ทำให้เว้งกรุ๊ปสามารถรับประกันการส่งมอบวัตถุดิบคุณภาพมาตรฐานสู่ลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม

สินค้าและบริการ

บริษัทของเรา

บริษัทร่วมทุนของเรา