เว้งกรุ๊ป คือกลุ่มธุรกิจผู้บุกเบิกการหาแหล่งแร่ในประเทศไทย และเป็นผู้นำตลาดด้านการขายและการให้บริการแบบครบวงจรแก่อุตสาหกรรมแก้ว, กระจก, และเซรามิกส์ โดยผลิตและจำหน่ายวัตถุดิบที่เป็นหัวใจในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมดังกล่าว ได้แก่ แร่เฟลด์สปาร์, แร่โดโลไมท์, โซดาแอช, ควอตซ์, และทรายแก้ว ซึ่งปัจจุบันมียอดขายเฉลี่ย 0.7 ล้านเมตริกตันต่อปี เว้งกรุ๊ปมีเหมืองและโรงงานแต่งแร่, โรงงานลอยแร่ และโรงล้างทราย กระจายอยู่ในหลายจังหวัดของประเทศไทย นอกจากนี้ยังเป็นผู้นำเข้าหลักของ ANSAC (ผู้ส่งออกโซดาแอชที่ใหญ่ที่สุดของโลก) อีกด้วย ทำให้เว้งกรุ๊ปสามารถรับประกันการส่งมอบวัตถุดิบคุณภาพมาตรฐานสู่ลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

จากความมุ่งมั่นในการพัฒนาการจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) ทำให้เว้งกรุ๊ปขยายธุรกิจไปสู่การให้บริการขนถ่ายและขนส่งสินค้าทางน้ำและทางบก รวมถึงการบริหารคลังสินค้า ทั้งนี้เพื่อให้สามารถควบคุมคุณภาพวัตถุดิบระหว่างการจัดเก็บและขนย้ายได้อย่างใกล้ชิด ตลอดจนเพื่อให้ส่งมอบสินค้าได้ตามเวลาที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ เว้งกรุ๊ปเล็งเห็นโอกาสในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ และได้ขยายธุรกิจไปสู่การผลิตสินค้าประเภทแก้วและกระจกสำเร็จรูป ได้แก่ บล็อกแก้วและกระจกนิรภัย เพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมก่อสร้างทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ด้วยวิสัยทัศน์ทางธุรกิจที่ไม่เคยหยุดนิ่ง เว้งกรุ๊ปจึงให้ความสำคัญกับการขยายการลงทุนในกิจการอื่นๆที่หลากหลาย เช่น โรงงานผลิตกระดาษรีไซเคิล, เหมืองและโรงงานผลิตแผ่นหินแกรนิต, ตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการรถนิสสัน, ศูนย์แทรมโพลีนร็อคกิ้นจัมพ์, โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซด์, ตลอดจนอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ทั่วประเทศ

และนอกเหนือจากการเป็นเจ้าของและการบริหารธุรกิจต่างๆ แล้ว เว้งกรุ๊ปยังมีนโยบายกระจายการลงทุนโดยการเข้าร่วมเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทที่มีความมั่นคงในสายธุรกิจอื่นๆ อีกด้วย เช่น ธุรกิจทางด่วนยกระดับ (บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)), ธุรกิจสนามกอล์ฟ (บ้านระกาศคลับ), และธุรกิจตัวแทนจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ (List Sotheby’s International Realty) เป็นต้น