โรงแรมเวียงตาก ริเวอร์ไซด์

บริษัท ตากก่อสร้าง จำกัด เป็นผู้ลงทุนและบริหาร โรงแรมเวียงตาก ริเวอร์ไซด์ ซึ่งเป็นโรงแรมระดับมาตรฐานของจังหวัดตาก มีจำนวนห้องพักทั้งหมด 144 ห้อง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ตั้งอยู่ใจกลางเมืองตากริมแม่น้ำปิง ใกล้สถาบันการเงินการธนาคาร, หน่วยราชการ, รวมถึงแหล่งบันเทิงและร้านค้าต่างๆ นอกจากการให้บริการด้านห้องพักแล้ว โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซด์ ยังให้บริการห้องประชุมสัมมนาหรือจัดงานเลี้ยงห้องอาหาร คาราโอเกะ นวดแผนไทย ฯลฯ เหมาะสำหรับใช้เป็นสถานที่พักระหว่างทาง ก่อนเดินทางต่อไปยังกรุงเทพฯ, เชียงใหม่, เชียงราย, แม่ฮ่องสอน ฯลฯ หรือเป็นจุดหมายปลายทางเพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อน, ทัศนศึกษา, ประชุมสัมมนาต่าง ๆ
 
จุดเด่นของโรงแรมคือ เป็นอาคารสูง 8 ชั้น สามารถชมทัศนียภาพอันสวยงามของแม่น้ำปิงเทือกเขาถนนธงชัยและเมืองตากได้ชัดเจน โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลลอยกระทงสายไหลประทีปพันดวงซึ่งจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี