บริษัท เทพพัฒนากระดาษ จำกัด

หนึ่งในผู้นำด้านการผลิตกระดาษรีไซเคิลคุณภาพภายใต้ระบบมาตรฐานสากล ISO 9001 จดทะเบียนก่อตั้งบริษัทเมื่อปีพ.ศ.2513 และเว้งกรุ๊ปได้เข้าซื้อกิจการในปี พ.ศ. 2524 ปัจจุบันมีกำลังการผลิต 15,000 ตันต่อปี ซึ่งบริษัทฯยังมุ่งเน้นการควบคุมและพัฒนาคุณภาพของผลผลิตอย่างต่อเนื่องในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตด้วยเครื่องจักรและเทคโนโลยีการผลิตอันทันสมัย ประกอบกับบุคลากรที่ผ่านการฝึกฝนจนมีความรู้ความเชี่ยวชาญ
 
สินค้าคุณภาพของบริษัทฯได้แก่ กระดาษถ่ายเอกสาร A4 ชนิดถนอมสายตาและชนิดคละสี ซึ่งจัดจำหน่ายใน 7-eleven ภายใต้ตรา Think Earth กระดาษกล่องขาวไม่เคลือบแป้ง กระดาษการ์ดสี กระดาษปอนด์สี กระดาษปรู๊ฟคั่นกระจก กระดาษคั่นทั่วไป และกระดาษขาวบาง
 
จุดเด่นของบริษัทฯ คือ กระดาษทุกประเภทที่ผลิตโดยบริษัท เทพพัฒนากระดาษ จำกัด เป็นกระดาษรีไซเคิลแท้ โดยวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิต คือเศษกระดาษที่ใช้แล้ว  ซึ่งเป็นการช่วยลดปริมาณขยะอนุรักษ์ต้นไม้และช่วยลดภาวะโลกร้อนนอกจากนี้น้ำทิ้งที่ออกจากกระบวนการผลิตจะได้รับบำบัดจนทำให้สามารถนำกลับไปใช้ได้ใหม่ในกระบวนการผลิตอันเป็นการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างคุ้มค่ามากที่สุด  ด้วยความมุ่งมั่นในการรักษาสิ่งแวดล้อม ทำให้บริษัท เทพพัฒนากระดาษ จำกัด เป็นบริษัทรายแรกและรายเดียวในประเทศไทยที่ได้รับรองมาตรฐาน FSC Recycled (Uncoated paper) เพื่อเป็นทางเลือกสีเขียวให้กับผู้บริโภคในการเลือกใช้กระดาษที่ช่วยรักษ์โลกรักษ์ต้นไม้สืบไป