บริษัท ศรีเสรีขนส่ง จำกัด

บริษัท ศรีเสรีขนส่ง จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2511 บริษัทฯดำเนินธุรกิจขนส่งสินค้าทางบกโดยได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งจากกรมการขนส่งทางบก ปัจจุบันมีรถประเภทต่างๆ ให้บริการ ทั้งรถบรรทุก 6 ล้อกระบะพื้นเรียบ, รถตู้บรรทุก 6 ล้อ, รถบรรทุก 10 ล้อกระบะพื้นเรียบ, รถบรรทุก 18 ล้อกระบะพื้นเรียบ รวมทั้งหมดกว่า 100 คัน พร้อมระบบ GPS ในการติดตามสินค้าเพื่อการบริหารที่มีประสิทธิภาพ
 
จุดเด่นของบริษัทฯ คือ บริษัทฯมีความชำนาญในการขนส่งสินค้าประเภทกระจก  โดยที่บริษัทฯก่อตั้งมาพร้อมกับการจัดตั้งโรงงานผลิตกระจกแห่งแรกในประเทศไทยเพื่อให้บริการขนส่งกระจกจากโรงงานผลิตไปยังลูกค้าทั่วประเทศ ทำให้ทีมงานของบริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญในการแพค บรรจุ และขนส่งสินค้าที่แตกเสียหายได้ง่ายและต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสูง
 
เนื่องจากบริษัทฯ ต้องรับผิดชอบต่อสินค้ามูลค่าสูง บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับความปลอดภัยมากขึ้นไปอีก โดยการบำรุงรักษารถทุกคันอย่างสม่ำเสมอ  มีการป้องกันการใช้สิ่งเสพติดอย่างเข้มงวดและตรวจสุขภาพพนักงานขับรถอยู่เป็นประจำ หากในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ บริษัทฯมีรถสำรองพร้อมส่งเพื่อวิ่งแทน ทำให้ลูกค้าสามารถวางใจได้ว่าสินค้าจะถึงมือในเวลาที่กำหนด
 
นอกจากนั้น บริษัทฯยังคุ้นเคยกับการให้บริการขนส่งสินค้ากระจกและส่วนประกอบต่างๆของรถยนต์ ไปยังลูกค้าโรงงานผลิตรถยนต์ซึ่งใช้ระบบประกอบรถยนต์แบบ just in time (JIT) ดังนั้น การส่งสินค้าให้ทันเวลาจึงมีความสำคัญมากและทีมงานของบริษัทฯได้รับการฝึกฝนอบรมมาเป็นอย่างดี
 
ที่พักรถพระประแดง : แผนที่
ที่พักรถชลบุรี : แผนที่