บริษัท กู๊ดวิล มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

บริษัท กู๊ดวิล มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เริ่มดำเนินธุรกิจค้าปลีกโซดาแอช (Soda Ash) ของ ANSAC (American Natural Soda Ash Corporation) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 จนได้รับความไว้วางใจจาก ANSAC ให้เป็นผู้แทนจำหน่ายโซดาแอชในประเทศไทยอย่างเป็นทางการในเวลาต่อมา
 
โซดาแอชเป็นวัตถุดิบที่มีความสำคัญในกระบวนการผลิตของกลุ่มธุรกิจประเภท กระจก แก้ว และขวดแก้ว นอกจากกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าวแล้ว ยังเป็นที่ใช้กันอย่างกว้างขวางในกลุ่มอุตสาหกรรมอุปโภค บริโภค เช่น เกลือ ผงชูรส ยาสีฟัน ยาเคลือบกระเพาะ ฯลฯ
 
เว้งกรุ๊ปเล็งเห็นถึงความสำคัญของการควบคุมคุณภาพของโซดาแอชในทุกขั้นตอนการขนส่ง จึงก่อตั้ง บริษัท เทพาพร จำกัด เพื่อให้บริการขนถ่าย จัดเก็บ และขนส่งสินค้าให้กับ บริษัท กู๊ดวิล มาร์เก็ตติ้ง จำกัด โดยในปัจจุบันบริษัทฯกระจายสินค้าจากโกดังทั้งหมด 4 แห่ง ซึ่งสามารถรองรับสินค้าได้ประมาณ 40,000 เมตริกตัน ตั้งอยู่ที่ จ.ชลบุรี จ.สมุทรปราการ และ จ.พระนครศรีอยุธยา 2 โกดัง เพื่อที่จะสามารถรองรับกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าในแต่ละภูมิภาคได้อย่างสะดวกรวดเร็วและตรงต่อเวลา
 
จุดเด่นของบริษัทฯ การที่ได้รับความไว้วางใจจาก ANSAC ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายโซดาแอชในประเทศไทยมานานร่วม 30 ปี ทำให้สามารถให้ความมั่นใจกับลูกค้าได้ทั้งด้านคุณภาพสินค้าและการบริการอย่างต่อเนื่อง กล่าวคือ
 
Standard Quality:โซดาแอชของ ANSACเป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูงและมีมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก ซึ่งจะทำให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นในการผลิต ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงและยังสามารถควบคุมและลดต้นทุนการผลิตในระยะยาวได้
 
Dependability: ความสามารถในการส่งมอบสินค้าได้อย่างต่อเนื่องตามการสั่งซื้อของลูกค้าโดยไม่ทำให้สายการผลิตของลูกค้าหยุดชะงัก ลูกค้ามั่นใจได้ทั้งในแง่ความตรงต่อเวลาและคุณภาพ ตั้งแต่ขั้นตอนการขนส่งทางทะเลโดยเรือขนส่งที่ได้มาตรฐานสากลและได้รับการตรวจสอบผ่านมาตรฐาน surveyor ของสหรัฐอเมริกา  จนถึงขั้นตอนการนำเข้าและส่งสินค้าถึงมือลูกค้า ซึ่งมีบริษัท บริษัท เทพาพร จำกัด เป็นบริษัทในเครือเว้งกรุ๊ป ทำหน้าที่ควบคุมและบริหารการนำเข้า, ขนถ่าย, จัดเก็บสินค้าสำรอง (ประมาณ 15,000 – 20,000 เมตริกตัน ก่อนที่เรือส่งสินค้าจะมาถึง), และจัดส่งสินค้าด้วยเครือข่ายเรือและรถบรรทุกของตัวเอง เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าบริษัทฯจะมีสินค้าพร้อมส่งให้เสมอแม้ในเวลาฉุกเฉิน  นอกจากนี้ ยังมีการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพสินค้าโดย third party อย่าง SGS และ  Intertek ทุกขั้นตอน 
 
เกี่ยวกับ ANSAC:  ANSAC เป็นบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกาและเป็นผู้ส่งออกโซดาแอชที่ใหญ่ที่สุดของโลก โซดาแอชของ ANSAC ผลิตมาจาก Trona (โซดาแอชธรรมชาติ) จากรัฐไวโอมิ่งซึ่งเป็นโซดาแอชที่มีคุณภาพสูงที่สุดในตลาดโลก และเป็นแหล่งที่มี Tronaกว่าแสนล้านตัน ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของโซดาแอชโลกได้อีกหลายศตวรรษ